Looking ‘foreign’, sounding ‘native’ – the second generation negotiating belonging

Posted by on Nov 27, 2017 in Blog | 0 comments

People born to parents who immigrated are often said to be living “between two worlds”. While this may to some extent be in accordance with people’s lived experience, we must look deeper at what this means, rather than merely stating that this is the case. Constructions of “us” and “them” are inevitable: to belong to something always implies a boundary to someone who does not belong. These constructions always have consequences, but when it...

Read More

Pakolaiskiintiön korottaminen on yksi vastaus sekavaan suojelupolitiikkaan

Posted by on Jun 26, 2017 in Blog | 0 comments

Kati Turtiainen, yliopistonlehtori Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Pakolaisten uudelleensijoittaminen on kansainvälisen yhteisön yksi merkittävä ratkaisuvaihtoehto pakolaisten suojelun tarpeen pettäessä. Suomella on pitkät perinteet kiintiöpakolaisten vastaanottamiselle. Vuosikymmenten aikana on kehitetty osaamista ja luotu kuntiin toimivia pakolaisten vastaanottojärjestelmiä. Pakolaisten asettumista on tukemassa myös...

Read More