Pakolaiskiintiö muovautuu oikeuden, talouden ja turvallisuuden välissä

Posted by on May 10, 2017 in Blog | 0 comments

Heikki Kerkkänen, maahanmuuttajakoordinaattori, Lohjan Kaupunki, hyvinvointitoimiala Kuva: Lyytinen 2011 Sekä kansainvälistä että suomalaista pakolaispolitiikkaa ohjaa tavoite muuttoliikkeiden hallittavuudesta. Tämä hallittavuuden ideaali on synnyttänyt sopimuksia, organisaatioita ja käytäntöjä, joista yksi tärkeimmistä on vuonna 1951 toimintansa aloittanut YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu (UNHCR) toimintatapoineen. UNHCR:llä on paljon...

Read More

Täsmätukea työnhakijoille, kokemuksia ja oivalluksia työllistämisprojektista

Posted by on Nov 19, 2014 in Blog | 0 comments

Heidi Hirvonen, FM, projektivastaava, Monika-Naiset liitto ry Julkisessa keskustelussa maahan muuttaneiden työllisyystilanne puhuttaa, ja syystä: maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden työttömyysaste on ollut pitkään lähes kolminkertainen koko väestön työttömyysasteeseen verrattuna, ja naisilla on usein miehiä suurempia vaikeuksia päästä työmarkkinoille. Mitä tilanteen parantamiseksi voi tehdä? Työskentelen kolmatta vuotta Monika-Naistet...

Read More

Liikkuvuus selviämisstrategiana: Marginaaliset nomadit Euroopan ja Afrikan välillä

Posted by on Sep 9, 2014 in Blog | 0 comments

Marko Juntunen, sosiaaliantropologian lehtori, Tampereen yliopisto Käynnistimme vuonna 2010 slovenialaisten tutkijakollegoideni Špela Kalcicin ja Nataša Rogeljan kanssa tutkimusprojektin, jonka tarkoituksena oli tarkastella nomadisia elämäntapoja Afrikan ja Euroopan välillä. Projektia aloittaessamme olin tehnyt jo vuosia etnografista työtä taloudellisesti marginaalisten marokkolaismiesten parissa, joiden elämäntapaa määritti jatkuva liikkuminen...

Read More

Samanlaiset ja erilaiset – Maahanmuuttajataustaisten perheiden asemoitumisia suhteessa suomalaisiin perheisiin

Posted by on Aug 18, 2014 in Blog | 0 comments

Marja Peltola, VTT, Nuorisotutkimusseura ETMU-blogissa on aiemminkin todettu, että median ja julkisen keskustelun luoma kuva maahanmuuttotaustaisista perheistä on kapea (katso tästä ja tästä). Tilaa saavat erilaiset ongelmat ja uhkakuvat ja usein oletetaan, että maahanmuuttajataustaiset perheet ovat erilaisia kuin kuvitellut ”suomalaiset perheet”. Väitöstutkimuksessani (Peltola 2014) tutkin länsimaiden ulkopuolelta Suomeen muuttaneiden...

Read More

Voimavarakeskeisyydellä parempia tuloksia nuoriin maahanmuuttajiin liittyvistä t&k -hankkeista

Posted by on Jun 4, 2014 in Blog | 0 comments

Marika Nevala, Anne Salmi ja Merja Turpeinen, Työterveyslaitos Maahanmuuttajiin liittyen on Suomessa tuotettu paljon tietoa ja maahanmuuttaja-hakusanalla löytyykin verkosta nopeasti monenlaisia tuloksia ja uutisia. Suuri osa tästä tiedosta tuntuu kuitenkin kiertävän negatiivista kehää. Tähän joukkoon kuuluvat uutiset muun muassa siitä, miten nuorten maahanmuuttajien työttömyys on ollut korkealla jo pitkään tai arvio, jonka...

Read More