Seuran tarkoituksena on edistää monitieteistä etnisten suhteiden tutkimusta Suomessa. Etnisten suhteiden tutkimus on tässä yhteydessä ymmärrettävä laajasti siten, että se kattaa myös kansainväliseen muuttoliikkeeseen, pakolaisuuteen, monikulttuurisuuteen, rasismiin, nationalismiin, kotoutumiseen, vähemmistöoikeuksiin, maahanmuuttajiin, kansallisiin vähemmistöihin, kansalaisuuteen ja muihin näihin verrattaviin aihealueisiin kohdistuvan tutkimuksen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

  • edistää tutkimusalueesta kiinnostuneiden tutkijoiden, yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen välistä monitieteistä yhteydenpitoa ja yhteistoimintaa,
  • vaikuttaa aihealueen kannalta merkityksellisiin yhteiskunnallisiin asioihin,
  • tekee aloitteita aihealuetta koskevan tutkimuksen ja opetuksen edistämiseksi,
  • kehittää tutkijoiden välisiä kansainvälisiä yhteyksiä,
  • harjoittaa julkaisutoimintaa (ks. NJMR ja Etmu-blogi),
  • harjoittaa tiedotustoimintaa sekä muuta sellaista julkisuuteen suuntautuvaa toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää aihepiiriin kuuluvien kysymysten ja ilmiöiden ymmärtämistä,
  • organisoi tutkimustoimintaa,
  • järjestää tieteellisiä konferensseja, seminaareja ja kokouksia.