Skip to content

Annika Forsander 1965–2018

Valtiotieteiden tohtori, dosentti sekä työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen kehittämispäällikkö Annika Forsander (s. 1965) menehtyi äkillisesti kotonaan Helsingissä perjantaina 20.4.2018. Annika nimitettiin Helsingin kaupungin ensimmäiseksi maahanmuuttoasioiden johtajaksi vuonna 2007. Lisäksi hän työskenteli kehittämispäällikkönä työ- ja elinkeinoministeriössä toimien keskeisessä roolissa uuden kotouttamisen osaamiskeskuksen perustamisessa vuonna 2014. Annikan työhön kaupungin- ja valtionhallinnossa ja politiikan kehittämisessä vaikutti keskeisesti hänen tutkijataustansa. Ennen siirtymistään hallintotehtäviin hän työskenteli mm. tutkijana Svenska social- och kommunalhögskolanin Etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimuskeskuksessa (CEREN).

Pitkän tutkija- ja viranhaltijakokemuksensa takia Annikan maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden tuntemus ja ymmärrys oli harvinaisen laaja-alaista, minkä takia hänen asiantuntemukselleen oli kysyntää sekä Suomessa että ulkomailla. Annika oli yksi suomalaisen maahanmuuttotutkimuksen uranuurtajista. Tutkijaurallansa Annika käsitteli monipuolisesti maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyviä kysymyksiä, erityisesti työelämän näkökulmasta. Hänen Turun yliopistossa vuonna 2002 puolustamansa väitöskirja “Luottamuksen ehdot. Maahanmuuttajat 1990-luvun suomalaisilla työmarkkinoilla” oli ensimmäisiä maahanmuuttoa käsitelleitä väitöskirjoja Suomessa.

Annika oli keskeisessä roolissa, kun Suomen Akatemian ”Syrjäytyminen, eriarvoisuus ja etniset suhteet Suomessa” -tutkimusohjelman (2000–2003) jälkeen alettiin pohtia jatkoa suomalaiselle etnisyyden ja maahanmuuton tutkimukselle. Annikalla oli erinomaiset kansainväliset yhteydet ja hän oli hyvin perillä eurooppalaisesta alan tutkimuksesta. Annika toi yhdessä muiden kanssa esiin ruotsalaisia ja alankomaalaisia esimerkkejä tutkijaverkostoista, joiden pohjalta perustettiin Etnisten suhteiden ja kansainvälisten muuttoliikkeiden tutkimuksen seura ETMU ry vuonna 2003. Annika oli seuran toiminnassa hyvin aktiivisesti mukana sen alkuvaiheessa ja seurasi ETMU:n kuulumisia myös aktiivikautensa jälkeen.

Annikan tutkijakollegat muistavat hänet inspiroivana, analyyttisenä ja ennakkoluulottomana. Annika lausahti kerran, viitaten tutkijanuran epävarmuuteen, että “tässä [tutkijan] ammatissa pitää osata ottaa turpiin”: vastoinkäymisiä tutkijanuralla tulee useimmille, ja ratkaisevaa on, miten vaikeista tilanteista pystyy nousemaan. Tämän realistisen näkökulman lisäksi Annikan tekemisestä välittyi aito yhteiskunnallinen innostus luoda parempaa maahanmuutto- sekä kotoutumispolitiikkaa tutkimuksen sekä kaupungin- ja valtionhallinnon kautta.

Annikaa jäivät kaipaamaan kaksi lasta sekä suuri joukko kollegoita ja ystäviä.

 

Rolle Alho, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Tuomas Martikainen, toimitusjohtaja, Siirtolaisuusinstituutti

 

ETMU ry:n hallitus haluaa kiittää Annikaa hänen merkittävästä työstään seuran perustamisessa ja ylipäänsä muuttoliiketutkimuksen kentällä Suomessa. Haluamme myös välittää syvimmät osanottomme Annikan omaisille, ystäville ja kollegoille.

ETMU ry:n hallitus on perustanut 4.5.2018 Annika Forsanderin muistorahaston (Annika Forsanders minnesfond), josta tullaan tukemaan etnisiä suhteita ja kansainvälisiä muuttoliikkeitä tutkivien väitöskirjantekijöiden konferenssimatkakuluja. Annikan lähipiirin toivomus on kunnioittaa hänen muistoaan tukemalla nuoria tutkijoita. Tietoa muistorahaston säännöistä sekä apurahojen hausta lisätään ETMU:n sivuille lähiviikkoina.

Lisätietoja Annikan muistamisesta.