Skip to content

Monikielinen kirjoitussarja maahanmuuttopolitiikan vaikutuksista arjen turvallisuuden kokemuksiin

Liikkeessä yli rajojen -blogissa on julkaistu elokuun aikana kolmiosainen monikielinen kirjoitussarja, jossa esitellään Perheen erossalo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus -tutkimushankkeen tuloksia. Hanke tutkii tiukentuneen maahanmuuttopolitiikan vaikutuksia arjen turvallisuuden kokemuksiin ja organisoimiseen haavoittuvien maahanmuuttajien ja heidän transnationaalisten perheidensä keskuudessa.

Tekstien kirjoittajina ovat toimineet Johanna Hiitola, Elina Jokinen, Ellen Nieminen, Edris Bayan Shenwarai ja Ahmed Zaidan. Kaikki kirjoitussarjan tekstit ovat luettavissa suomen lisäksi arabiaksi, dariksi ja englanniksi.

Sarjassa julkaistut kirjoitukset ovat:

“Elämä ei anna lupaa unelmille” – pakolaisten elämä sisaruksista erossa: Maahanmuuttajien perheenyhdistämisestä puhuttaessa keskustelun valokeilaan nostetaan avioparit tai lapset ja heidän vanhempansa. Näissä tapauksissa perheenyhdistämisprosessi on selkein, vaikka viimeaikaiset tiukennukset ovat tehneet näistäkin prosesseista siirtolaisille lähes mahdottomia. Sisarussuhteet jäävät keskustelusta syrjään, vaikka niillä voi olla ratkaiseva merkitys pakolaisnuorten hyvinvoinnille.

Halvaantunut elämä: Perusturvallisuus nähdään usein olotilana, jossa elämän ulkoiset puitteet ovat kunnossa – ihminen ei koe fyysistä tai henkistä uhkaa itseään kohtaan, toimeentulo ja asuminen on turvattu ja mahdollisuudet edetä elämässä ovat saatavilla. Nämä ehdot täyttyvät näennäisesti Suomeen tulleiden pakolaisten kohdalla ja silti monen heistä elämä on täynnä turvattomuutta, joka vaikuttaa heidän elämäänsä niin fyysisesti kuin henkisestikin.

Pitkittynyt erossaolo ja muutos pakolaisten perhesuhteissa: Kotimaasta pakeneminen, pitkät pakomatkat ja mahdolliset paluumuutot vaativat pakolaisilta jatkuvaa sopeutumista uusiin ympäristöihin. Vaikka muutos on osa kaikkien ihmisten elämää, pakolaisten elämässä muutos on erityisen intensiivistä ja usein muuttuviin olosuhteisiin liittyy myös traumaattisia kokemuksia. Kirjoitussarjan viimeisessä tekstissä keskitytään tilanteisiin, joissa muutokset tapahtuvat perheestä erossa, jolloin eri perheenjäsenet voivat muuttua hyvinkin eri suuntiin.