Skip to content

ETMU-palkinto 2011: Magdalena Jaakkola

ETMU-tunnustuspalkinto myönnetään vuosittain ETMU-päivien yhteydessä henkilölle, joka on merkittävällä tavalla myötävaikuttanut etnisten suhteiden edistämiseen ja aihepiirin tutkimukseen Suomessa. Vuoden 2011 ETMU-tunnustuspalkinto myönnettiin Jyväskylässä järjestettyjen kahdeksansien ETMU-päivien yhteydessä 27.10.2011 sosiologian dosentti Magdalena Jaakkolalle.

Magdalena Jaakkola on tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran etnisiin suhteisiin ja maahanmuuttoon liittyvien kysymysten parissa. Hän on kuulunut alan tutkimuksen pioneereihin Suomessa. Hän aloitti etnisiä vähemmistöjä koskevat tutkimuksensa jo 1960-luvun loppupuolella Pohjois-Ruotsin suomenkielisen väestön kielioloista (julkaisu: Språkgränsen 1973).

Sosiologian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan (vuodelta 1984) Magdalena Jaakkola tutki suomalaisten siirtolaisten kielellistä käyttäytymistä, sosiaalisia verkostoja ja elämäntyylejä Ruotsissa (julkaisu: Siirtolaiselämää 1984). Suomessa Jaakkola on tutkinut yleisesti ulkomaalaisvähemmistöjemme sosiaalisia ja taloudellisia oloja (mm. julkaisu: Perhe, työ ja tulot 1991). Tutkimuksissaan hän on käsitellyt erityisesti mm. Suomessa asuvia puolalaisia, inkerinsuomalaisia, virolaisia ja venäläisiä (julkaisu: Venäläiset, virolaiset, suomalaiset 2004). Jaakkolan koko maata edustavat asennetutkimukset suomalaisten suhtautumisesta maahanmuuttajiin kattavat peräti kaksi vuosikymmentä (Jaakkola 1989, 1995, 1999, 2005, 2008).

Ennen eläkkeelle jäämistään vuonna 2009 Magdalena Jaakkola ehti tehdä pitkä työuran Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen, Suomen Akatemian, Tukholman yliopiston ja Kuntoutussäätiön tutkijana.

* * *

ETMU-tunnustuspalkinto on myönnetty vuodesta 2004 lähtien. Aikaisemmat palkinnonsaajat ovat olleet akateemikko Erik Allardt (2004), professori Marja-Liisa Swantz (2005), professori Karmela Liebkind (2006), professori (emeritus) Tom Sandlund (2007), kanslianeuvos Risto Laakkonen (2008), professori (emerita) Rauni Räsänen (2009) ja kansanedustaja Pekka Haavisto (2010).