Skip to content

ETMU-palkinto 2015: Professori Elina Helander-Renvall

ETMU-tunnustuspalkinto Elina Helander-Renvallille

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura (ETMU) on myöntänyt vuosittaisen ETMU-tunnustuspalkinnon saamelaise2015n kulttuurin erikoistutkija Elina Helander-Renvallille. ETMU edistää etnisten suhteiden monitieteistä tutkimusta Suomessa.

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen alkuperäiskansa- ja saamentutkimuksen toimistoa johtava Elina Helander-Renvall on saamentutkimuksen ja alkuperäiskansatutkimuksen pioneereja Suomessa ja pohjoismaissa. Kansainvälisesti hän on yksi tunnetuimmista saamelaistutkijoista. Helander-Renvall on tutkinut laajasti alkuperäiskansojen ja saamelaisten omiin epistemologioihin pohjautuen muun muassa saamelaisten perinteistä ekologista tietoa, tapaoikeuksia, luontosuhdetta, spirituaalisuutta ja mytologiaa.

Helander-Renvallin tutkimia aihealueita ovat myös biodiversiteettiin liittyvän tiedon merkitys arktisella alueella, kestävän kehityksen kysymykset sekä alkuperäiskansojen näkökulmat ilmastonmuutokseen liittyen. Lisäksi Helander-Renvall on tuonut alkuperäiskansatutkimukseen feministisiä näkökulmia, ja hän on tehnyt myös uraa uurtavaa kielisosiologista tutkimusta. Helander-Renvallin vuonna 1984 ilmestynyt väitöskirja käsitteli saamelaisten kolmikielisyyttä.

ETMU-tunnustuspalkinto voidaan myöntää henkilölle, joka on tehnyt merkittävää työtä tutkijana tai käytännön toimijana etnisten suhteiden ja muuttoliikkeen kysymysten parissa Suomessa ja kansainvälisesti. Tämän vuoden palkitsemiskriteereissä korostettiin alkuperäiskansanäkökulmaa ja sen merkitystä tieteen itsensä dekolonisaatiossa ja näkymättömien valtarakenteiden osoittajana etnisiin suhteisiin ja kansallisiin vähemmistöihin liittyvässä tutkimuksessa ja yhteiskunnallisissa käytännöissä.

Aiemmat ETMU-tunnustuspalkinnon saajat ovat professori Vesa Puuronen (2014), presidentti Tarja Halonen (2013), Siirtolaisinstituutin johtaja Ismo Söderling (2012), dosentti Magdalena Jaakkola (2011), kansanedustaja Pekka Haavisto (2010), professori (emereta) Rauni Räsänen (2009), kanslianeuvos Risto Laakkonen (2008), professori (emeritus) Tom Sandlund (2007), professori Karmela Liebkind (2006), professori Marja-Liisa Swantz (2005) ja akateemikko Erik Allardt (2004).