Etmu-tunnustuspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle, joka on merkittävällä tavalla myötävaikuttanut hyvien etnisten suhteiden edistämiseen tai aihepiirin tutkimukseen Suomessa. Vuoden 2016 tunnustuspalkinto myönnettiin Suomen evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispa Kari Mäkiselle Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa järjestetyn Liikkuvuus ja sukupuoli -konferenssin yhteydessä 25.11.2016.

Vuoden 2015 lisääntynyt turvapaikanhakijoiden määrä aiheutti sekä Euroopassa että Suomessa poliittisen ja yhteiskunnallisen kriisin. Turvapaikanhakijoiden tulosta seuranneessa tilanteessa paljastui ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden hauras pohja Suomessa.

Uudessa ja epävakaassa tilanteessa arkkipiispa Kari Mäkinen otti useasti kantaa jakamattoman ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja lähimmäisenrakkauden puolesta. Arkkipiispan sanoma on ajallemme poikkeuksellisen globaali. Siinä kirkko ei ole vain suomalainen toimija, vaan kantaa globaalia vastuuta. Ihmisiä ei aseteta eriarvoiseen asemaan ihonvärin, uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai kansalaisuuden perusteella, vaan ovet ovat avoinna kaikille, taustasta riippumatta. Arkkipiispa Mäkisen sanoma myös laajenee suomalaisen hyvinvointivaltion puolustuspuheeksi: Hän vastustaa eriarvoistumista ja köyhien, työttömien tai muuten marginaaleissa olevien syyllistämisestä.

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura (Etmu ry) myöntää vuoden 2016 Etmu-palkinnon arkkipiispa Kari Mäkiselle julkisesta työstä ihmisoikeuksien, jakamattoman ihmisarvon ja solidaarisuuden puolesta. Palkinnolla Etmu haluaa huomioida arkkipiispan arvokkaan roolin suomalaisen yhteiskunnan yhdessä murroskohdassa.