Skip to content

ETMU-tunnustuspalkinto 2013: Presidentti Tarja Haloselle

ETMU-tunnustuspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle, joka on tehnyt merkittävää työtä tutkijana tai käytännön toimijana etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen kysymysten parissa Suomessa ja/tai kansainvälisesti. Vuoden 2013 ETMU-tunnustuspalkinto myönnettiin Etmu ry:n 10-vuotisjuhlassa Helsingissä 30.10.2013 presidentti Tarja Haloselle.

Presidentti Tarja Halonen on tehnyt historiallisen uran poliittisena toimijana ja mielipidevaikuttajana. Hän on ollut ja on edelleen näkyvä ja merkittävä toimija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja monissa etnisiin suhteisiin ja muuttoliikkeisiin liittyvissä kysymyksissä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tinkimättömällä työllään ihmisoikeuksien, syrjimättömyyden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta hän on näkyvästi edistänyt monien vähemmistöjen asemaa. Esimerkiksi hänen ponnistelunsa Euroopassa heikossa asemassa olevan romanivähemmistön aseman parantamiseksi ovat olleet ainutlaatuisia.

Presidentti Tarja Halosen asiantuntemuksen laajasta arvostuksesta kertoo se, että häntä on pyydetty useisiin tärkeisiin kansainvälisiin tehtäviin. Hänen työnsä kansainvälisen työjärjestön (ILO) nimeämän Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomission puheenjohtajana mm. jätti merkittävän jäljen kansainväliseen termistöön, kun Tarja Halosen aloitteesta syntynyt decent work (säällinen työ) -käsite on vakiintunut keskeiseksi ILO:n käyttämistä käsitteistä. Tarja Halosen viimeaikaisempi työ kestävän kehityksen teemojen parissa (mm. YK:n pääsihteerin nimeämän kestävän kehityksen korkean tason paneelin toisena puheenjohtajana) ja väestökysymyksissä liittyy niin ikään tärkeällä tavalla etnisiin suhteisiin ja kansainväliseen muuttoliikkeeseen.

Presidentti Tarja Halosen toimintaa kuvaa rohkea asioihin tarttuminen ja myös konkreettisiin toimiin ryhtyminen heikompiosaisten aseman parantamiseksi ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

Etmu ry:n mielestä nykyisessä maahanmuuttajia ja erilaisia vähemmistöjä leimaavassa, (tutkijoihinkin kohdistetun) vihapuheen sävyttämässä ja väestöryhmien vastakkainasettelua ruokkivassa poliittisessa ilmapiirissä tarvitaan presidentti Tarja Halosen kaltaisia rohkeasti oikeudenmukaisuuden, syrjimättömyyden ja tasa-arvon puolesta puhuvia sekä globaaleihin kysymyksiin tarttuvia julkisuuden henkilöitä.