Skip to content

ETMU-palkinto

ETMU ry:n tunnustuspalkinto jaetaan vuosittain ETMU-päivien yhteydessä tunnustuksena etnisten suhteiden edistämisestä ja siihen liittyvästä merkittävästä tutkimustyöstä.

ETMU ry:n jäsenet voivat tehdä ehdotuksia vuosittaisesta tunnustuspalkinnon saajasta. Ehdotukset lähetetään ETMU ry:n hallitukselle,  joka palkinnonsaajasta päättäessään huomioi kaikki ehdotukset. Ehdotukseen tulee sisältyä myös perustelut palkinnon myöntämiselle ehdotetulle henkilölle.

ETMU-tunnustuspalkinto 2014: Vesa Puuronen

ETMU-tunnustuspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt etnisten suhteiden tutkimusta tai hyviä etnisiä suhteita Suomessa.

Vuoden 2014 ETMU-tunnustuspalkinto myönnettiin Helsingissä Järjestettyjen yhdensientoista ETMU-päivien yhteydessä 23.10.2014 Oulun yliopiston sosiologian professori Vesa Puuroselle. Valinnalla ETMU halusi huomioida Vesa Puurosen työn rasismin tutkimisen pioneerina Suomessa.

Vesa Puuronen on tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran rasismiin ja etnisiin suhteisiin liittyvien kysymysten parissa. Hän on työssään tutkijana tuonut rasismiin liittyviä kansainvälisiä tutkimuskeskusteluja Suomeen ja tehnyt ensimmäisten joukossa tutkimusta suomalaisista rasistisista nuorisokulttuureista ja arkipäivän rasismista. Tällä hetkellä hän on mukana eurooppalaisia ääriliikkeitä tutkivassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa, joka saa rahoituksensa EU:n seitsemännestä puiteohjelmasta. Puuroseen ansioihin kuuluu, että hän on ottanut myös suomalaiset vähemmistöt, kuten romani ja saamelaiset, mukaan keskusteluun ja näin luonut historiallista ja kansallista näkökulmaa suomalaisen rasismin ulottuvuuksiin.
Puuronen on uransa aikana johtanut useita laajoja tutkimushankkeita ja toiminut myös Suomen Akatemian Syrjäytyminen, eriarvoisuus ja etniset suhteet Suomessa (SYREENI 2001–2003) tutkimusohjelman johtajana. Ohjelma oli merkittävä ja vakiinnutti etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen kenttää Suomalaisissa yliopistoissa ja johti myös ETMUn perustamiseen. Puuronen on tehnyt työskennellyt Kuopion ja Joensuun, nykyisin Itä-Suomen yliopistoissa, Lapin yliopistossa ja Oulun yliopistossa ja toiminut luennoitsijana ja opettajana myös muissa suomalaisissa yliopistoissa. Hän on myös tehnyt laajaa yhteistyötä itäeurooppalaisten ja venäläisten tutkijoiden ja yliopistojen kanssa sekä vieraillut ja luennoinut mm. Slovakian tiedeakatemiassa, Debrecenin yliopistossa Unkarissa, Kazanin yliopistossa Venäjän Tatarstanissa ja Tarton yliopistossa Eestissä.

Puuronen on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja osallistunut muun muassa keskusteluun rasismista ja etnisistä suhteista Suomessa.

ETMU-tunnustuspalkinto on myönnetty vuodesta 2004 lähtien. Aikaisemmat palkinnonsaajat ovat olleet akateemikko Erik Allardt (2004), professori Marja-Liisa Swantz (2005), professori Karmela Liebkind (2006), professori (emeritus) Tom Sandlund (2007), kanslianeuvos Risto Laakkonen (2008), professori (emerita) Rauni Räsänen (2009) ja kansanedustaja Pekka Haavisto (2010), dosentti Magdalena Jaakkola (2011), Siirtolaisinstituutin johtaja Ismo Söderling (2012) ja presidentti Tarja Halonen (2013).

ETMU-palkinto 2012: Söderling

ETMU-tunnustuspalkinto myönnetään vuosittain ETMU-päivien yhteydessä henkilölle, joka on tehnyt merkittävää työtä etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen edistämiseksi Suomessa.