Skip to content

ETMU-palkinto

ETMU ry:n tunnustuspalkinto jaetaan vuosittain ETMU-päivien yhteydessä tunnustuksena etnisten suhteiden edistämisestä ja siihen liittyvästä merkittävästä tutkimustyöstä.

ETMU ry:n jäsenet voivat tehdä ehdotuksia vuosittaisesta tunnustuspalkinnon saajasta. Ehdotukset lähetetään ETMU ry:n hallitukselle,  joka palkinnonsaajasta päättäessään huomioi kaikki ehdotukset. Ehdotukseen tulee sisältyä myös perustelut palkinnon myöntämiselle ehdotetulle henkilölle.

ETMU-palkinto 2006: Karmela Liebkind

Professori Karmela Liebkindille myönnettiin ETMU-tunnustuspalkinto Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran konferenssissa Tampereella perjantaina 27.10.2006. Palkinnolla haluttiin osoittaa arvostusta Liebkindin mittavalle panostukselle etnisten suhteiden tutkimukseen viimeisen 30 vuoden ajalla.

ETMU-palkinto 2005: Marja-Liisa Swantz

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ry:n järjestämillä II ETMU-päivillä Jyväskylässä 28.-29.10.2005 luovutettiin ETMU-kunnianosoitus emeritaprofessori Marja-Liisa Swantzille. Palkinnolla haluttiin kiittää professori Swantzia hänen elämäntyöstään etnisten suhteiden tutkimuksen parissa.