Skip to content

Hakuohjeet

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura (ETMU ry) julistaa haettavaksi matka-apurahoja väitöskirjatutkijoiden kansainvälisiin tutkimuskonferensseihin osallistumiseen. Apurahan hakijoiden tulee olla ETMU ry:n jäseniä, ja heidän tutkimusaiheensa tulee liittyä ETMU ry:n edustamaan toimialaan eli etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimukseen.

Apurahaa tulee hakea 14.10.2022 mennessä.

Apurahoja myönnetään 2-5 kappaletta riippuen myönnettyjen apurahojen suuruudesta. Yhden apurahan suuruus voi olla enimmillään 200 euroa.

Hakuehdot:

Annika Forsander Application Guidelines FALL 2022.docx – Google Docs