Skip to content

Järjestöstä

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura (ETMU ry) on monitieteinen järjestö, jonka tarkoituksena on edistää aihepiiriin liittyvää tutkimusta Suomessa. Etnisten suhteiden tutkimus on tässä yhteydessä ymmärrettävä laajasti siten, että se kattaa myös kansainväliseen muuttoliikkeeseen, pakolaisuuteen, monikulttuurisuuteen, rasismiin, nationalismiin, kotoutumiseen, vähemmistöoikeuksiin, maahanmuuttajiin, kansallisiin vähemmistöihin, kansalaisuuteen ja muihin näihin verrattaviin aihealueisiin kohdistuvan tutkimuksen. ETMU ry:n jäsenyys on avoinna kaikille aihepiiristä kiinnostuneille, jotka haluavat edistää yhdistyksen tarkoitusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

  • edistää tutkimusalueesta kiinnostuneiden tutkijoiden, yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen välistä monitieteistä yhteydenpitoa ja yhteistoimintaa,
  • vaikuttaa aihealueen kannalta merkityksellisiin yhteiskunnallisiin asioihin,
  • tekee aloitteita aihealuetta koskevan tutkimuksen ja opetuksen edistämiseksi,
  • kehittää tutkijoiden välisiä kansainvälisiä yhteyksiä,
  • harjoittaa julkaisutoimintaa (ks. NJMR ja Liikkeessä yli rajojen -blogi),
  • harjoittaa tiedotustoimintaa sekä muuta sellaista julkisuuteen suuntautuvaa toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää aihepiiriin kuuluvien kysymysten ja ilmiöiden ymmärtämistä,
  • organisoi tutkimustoimintaa,
  • järjestää tieteellisiä konferensseja, seminaareja ja kokouksia.

Taustaa

ETMU ry on perustettu kesäkuussa 2003. Suomen Akatemian Syreeni-tutkimusohjelma (2001–2003) toi yhteen etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkijoita. Syreenin pohjalta nousi tarve perustaa tieteellinen seura edistämään alan tutkimusta Suomessa. Toiminnan suunnittelu sai alkunsa Helsingissä 2002 järjestetyssä Nordic Migration Research -konferenssissa Annika Forsanderin johdolla. Seuran perustamiskokous pidettiin 2.6.2003 Helsingissä Tieteiden talolla.