Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi jokainen, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja hyväksyy yhdistyksen säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Virallinen hyväksyntä voi kestää enimmillään kaksi kuukautta, johtuen hallituksen kokoustahdista. Jäsen voi erota seurasta ilmoituksella ja hänet voidaan erottaa, mikäli hän toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai mikäli hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajalta.

Jäsenhakemukset ja eroilmoitukset lähetetään sähköpostitse seuran jäsenvastaavalle, Teemu Pauha (teemu.pauha[at]helsinki.fi).  Voit myös käyttää jäseneksi-kohdasta löytyvää elektronista lomaketta. Jäsenhakemukset käsitellään seuran hallituksen seuraavassa kokouksessa ja päätöksestä ilmoitetaan hakijalle ensisijaisesti sähköpostitse.

Jäsenyyden hakija: Kerro jäsenhakemuksessa seuraavat tiedot:

Nimi
Osoite
Sähköposti
Puhelinnumero
Taustatietoja (täytä soveltuvilta osin)
Koulutus ja oppiarvo
Työpaikka
Syitä minkä takia olen kiinnostunut liittymään seuran jäseneksi
Haluatko liittyä ETMU-postituslistalle (kyllä/ei)
Saako tietojasi laittaa esille seuran julkiseen asiantuntijarekisteriin (toistaiseksi suunnitteilla) (kyllä/ei)

Jäsen: Etmun jäsenrekisterin päivitys ja jäsenten yhteystiedot

Etmun jäsenrekisteri on päivitetty maaliskuun 2015 alussa. Jäsenrekisteristä poistettiin vuosilta 2013 ja 2014 jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet henkilöt. Mikäli koet, että sinut on poistettu jäsenrekisteristä virheellisesti, otathan yhteyttä Etmun jäsenvastaavaan.

Jäsenrekisterin päivityksen yhteydessä käytiin läpi myös jäsenten sähköpostiosoitteita, ja niissä havaittiin puutteita. Huolehdithan siitä, että pidät Etmun jäsenvastaavan ajan tasalla voimassaolevista yhteystiedoistasi, erityisesti sähköpostiosoitteestasi.

Saatko Etmun jäsenpostia vaikka et ole enää jäsen? Koska sähköpostiosoitteiden joukossa on osoitteita, joista vastaanottajaa ei ole mahdollista tunnistaa, kaikkia jäsenyydestä luopuneiden ja poistettujen osoitteita ei ole pystytty poistamaan jäsenten sähköpostilistalta. Otathan jäsenvastaavaan yhteyttä myös tässä tapauksessa, jotta osoitteesi voidaan poistaa listalta.

Etmun jäsenvastaava 2017:

Teemu Pauha

teemu.pauha[at]helsinki.fi

Jäseneksi hyväksytyn tulee maksaa yhdistyksen jäsenmaksu seuran tilille:
572302-2222553 (OP-pankki)
IBAN: FI8957230220222553
BIC-code: OKOYFIHH
(maksun viestiksi oma nimi)

Jäsenmaksu
Jäsenmaksu 30 €
Opiskelijajäsenmaksu (perustutkintoa suorittavat), työttömät ja eläkeläiset 20 €
Kannatusjäsenmaksu 50 €