Finnish Journal of Ethnicity and Migration (FJEM) on ETMUn vuosina 2006-2010 julkaisema tieteellinen aikakauslehti.

FJEM_1_2006

FJEM_1_2007

FJEM_2_2007

FJEM_1_2008

FJEM_2_2008

FJEM_3_2008

FJEM_1_2009

FJEM_2_2009

FJEM_1_2010

FJEM_2_2010

FJEM_3_2010