Skip to content

Kirjat

Ulos kammioista! Muuttoliikkeiden ja etnisyyden tutkimus yhteiskunnallisena vaikuttamisena (toim. Lotta Haikkola, Niko Pyrhönen, Merja Pentikäinen ja Teemu Pauha) kertoo tutkijoiden näkökulmasta, miltä tuntuu työskennellä maahanmuuttoon kohdistuvien odotusten ja pelkojen ristipaineessa 2000-luvun Suomessa.

ulos_kammioista_kansi

Kirja on tutkijoiden kannanotto suomalaisen maahanmuuttokeskustelun laajenemiseen ja kärjistymiseen. Tutkijat ovat kokeneet julkisen tieteellisen keskustelun aiempaa vaikeammaksi maahanmuuttokeskustelun kovenevien äänenpainojen vuoksi. Tarve tutkitulle tiedolle ja tutkijoiden puheenvuoroille maahanmuutosta on kuitenkin vahvana olemassa. Vaatimus tieteellisen tiedon lisäämisestä toistuu niin poliitikkojen kuin virkamiesten kannanotoissa. Tutkijat pyrkivät vastaamaan heille asetettuun haasteeseen, vaikka se asettaakin heidät alttiiksi sekä henkilökohtaisille että ammatillisille hyökkäyksille.

Ulos kammioista! on käytännönläheinen kurkistus tutkijantyöhön. Julkisuudessa käytävän maahanmuuttokeskustelun ohella kirjoittavat pohtivat yhteiskunnallista vaikuttamista kansalaisyhteiskunnan sekä kasvatuksen kentillä. Kirja sisältää myös ajatuksia maahanmuuttokeskustelun käsitteistä, tutkimuksen tekemisestä yhteistyössä sen kohteiden kanssa sekä sitä, kuinka tutkimuksen avulla voidaan nostaa esiin vähemmistökulttuureita ja vähemmistöjen oikeuksia.

Toimittajien kirjoittaman johdannon lisäksi kirjassa on yhdeksän sisältöartikkelia sekä kaksi katsausta ETMU ry:n kymmenvuotiseen historiaan. Lisäksi se pitää sisällään presidentti Tarja Halosen ETMU:n 10-vuotisjuhlissa lokakuussa 2013 pitämän juhlapuheen, jossa Halonen painottaa ihmisoikeuksien merkitystä maailmassa, jossa ihmiset, entiseen tapaansa, liikkuvat paikasta toiseen.

Kirja on tarkoitettu opiskelijoille ja tutkijoille, maahanmuuttotyötä tekeville virkamiehille ja kansalaistoimijoille, media-alan ammattilaisille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Haikkola, Lotta, Niko Pyrhönen, Merja Pentikäinen ja Teemu Pauha (toim.) 2014. Ulos kammioista! Muuttoliikkeiden ja etnisyyden tutkimus yhteiskunnallisena vaikuttamisena.

ETMU ry, ISBN 978-952-93-4590-8 (nid.), 158 s., Helsinki 2014.

Kirjatilaukset: Tiedekirja http://www.tiedekirja.fi/.

Hinta 20 €.

Tai suoraan ETMU:lta, hinta 15 € + postikulut 5 €, yhteensä 20€, johlei(at)utu.fi


Ylirajainen_w200

Ylirajainen kulttuuri – Etnisyys Suomessa 2000-luvulla (toim. Tuomas Martikainen) on ETMU:n ensimmäinen julkaisu, joka perustuu mm. ensimmäisillä ETMU-päivillä vuonna 2004 pidettyihin esitelmiin. Kirjan on julkaissut SKS.

Artikkelikokoelma Ylirajainen kulttuuri on katsaus etnisten vähemmistöjen elämään Suomessa. Kirja käsittelee muun muassa Suomessa asuvia bosnialaisia, inkeriläisiä, thaimaalaisia, venäläisiä ja virolaisia. Artikkeleissa tuodaan esille diasporassa eläminen, vanhusten hoiva ja kansainväliset avioliitot, joiden kautta valotetaan ylirajaisuuden eri puolia. Muita aiheita ovat somalityttöjen ystävyyssuhteet suomalaisten nuorten kanssa, etnisten medioiden rooli, kaksoiskansalaisuus ja maahanmuuttajien työmarkkinakysymykset. Kirja soveltuu monikulttuurisuutta ja maahanmuuttoa käsittelevien aineiden oppikirjaksi.

Ylirajainen kulttuuri
Toim. Tuomas Martikainen
Nid., 308 s., hinta 25 €
ISBN 951-746-848-2 ISSN 0562-6129