Skip to content

Sähköpostilistat

ETMU:lla on kaksi postituslistaa. Kaikki jäsenet kuuluvat etmu-jasenet-listalle, joka on tarkoitettu jäsenviesteille. Seuran tapahtumista ja muista alan tutkimukseen liittyvistä asioista tiedotetaan yleisellä etmu-listalla sekä suomeksi että englanniksi. Etmu-listalle liittymiseen ei vaadita seuran jäsenyyttä, mutta listoille tarvitsee erikseen ilmoittautua. Postituslistalla pätevät normaalit sähköiset hyvät tavat ja siltä voidaan poistaa, mikäli näitä ei noudateta.

Voit liittyä etmu-listalle lähettämällä pyynnön postituslistan ylläpitäjälle Viivi Eskeliselle (viivi.eskelinen[at]helsinki.fi). Muistathan informoida listan ylläpitäjää mikäli sähköpostiosoitteesi muuttuu. Kun olet postituslistan jäsen, voit lähettää sille viestejä osoitteeseen etmu-lista[at]helsinki.fi. Liitetiedostojen lähettämistä pyydetään välttämään. Ongelmatapauksissa ole hyvä ja ota yhteyttä postituslistan ylläpitäjään.

Lue yksityisyyskäytännöstämme täältä.

ETMU:n sähköpostilistan ohjeet

Etmu-listalle liittyminen, poistuminen ja listalta poistaminen

 1. Etmu-lista on tiedotuslista, jolla tiedotetaan alan tutkimuksesta ja tapahtumista. Listalla voi myös käydä keskustelua ETMU:n toiminta-alaan kuuluvista asioista.
 2. Listalla on laaja yleisö. Sen tilaajat ovat tutkijoita ja muita maahanmuuttokysymysten parissa työskenteleviä tai näistä kysymyksistä kiinnostuneita ihmisiä, kuten valtion, kuntien ja järjestöjen työntekijöitä. Ota tämä huomioon viesteissäsi.
 3. Lista on avoin, mutta sille liitytään lähettämällä viesti listan ylläpitäjälle.
 4. Säilytä liittymisviesti. Siinä on myös eroamisohjeet. Muussa tapauksessa, ja jos esimerkiksi sähköpostiosoitteesi muuttuu, ota yhteyttä listan ylläpitäjään.
 5. Jos listan käyttäjä toistuvasti rikkoo listan ohjeita, hänelle voidaan asettaa listalle postittamiskielto. Päätöksen postittamiskiellosta tekee ETMU:n hallitus. Päätös tehdään vuodeksi kerrallaan, minkä jälkeen postittamiskieltoon asetettu henkilö voi hakea postittamiskieltonsa kumoamista.

Listan käyttö

 1. Otsikoi viestit selkeästi. Jos kyse on tapahtumasta, liitä otsikkoon tapahtumapaikka.
 2. Kirjoita lyhyesti ja napakasti.
 3. Vältä liitetiedostoja. Kopioi liitetiedostoissa oleva teksti suoraan viestiin tai laita linkki asiasta kertovalle verkkosivulle.

Yksityisyys ja eettiset ohjeet

 1. Listalla noudatetaan normaaleja hyviä käytöstapoja ja asiallista kielenkäyttöä.
 2. Rasistiset ja loukkaavat ilmaisut ovat kiellettyjä.
 3. Listalla kommentointi ei saa olla henkilöön kohdistuvaa.
 4. Listalle lähetettyjä viestejä ei saa lainata muualle ilman viestin lähettäjän lupaa. Kirjoittajat ovat lähettäneet viestinsä nimenomaan tämän sähköpostilistan lukijoille ja siksi on hyvien tapojen mukaista pyytää lupa viestin laajempaan levittämiseen. Poikkeuksen muodostavat viestit, joissa on erikseen mainittu, että viestin saa lähettää edelleen. Näitä ovat esimerkiksi monet tapahtumakutsut.
 5. Jos näiden ohjeiden vastainen viestintä häiritsee sinua, voit huomauttaa siitä suoraan netiketin rikkojalle. Harkitse silti ensin, onko kyse kovin isosta asiasta vai voitko ohittaa ärtymyksesi. Jos joku henkilö toistuvasti rikkoo netikettiä, voit ottaa asiassa yhteyttä listan ylläpitäjään.