Muuttavat uskonnot muuttuvassa maailmassa

Posted by on Jan 13, 2016 in Blog | 0 comments

Tuomas Martikainen, johtaja, Siirtolaisuusinstituutti Maahanmuuttoon liittyvissä keskusteluissa nostetaan usein esiin muslimien kasvava määrä Euroopassa. Poliittisessa retoriikassa islam näyttäytyy monille uhkakuvana, johon liitetään muslimien maahanmuutto eri Euroopan maihin. Populaarissa puheessa sanalla maahanmuuttaja tarkoitetaan enenevässä määrin muslimia. Mutta mitä aihetta käsittelevä tutkimus kertoo uskonnon ja maahanmuuttajuuden...

Read More

Samanlaiset ja erilaiset – Maahanmuuttajataustaisten perheiden asemoitumisia suhteessa suomalaisiin perheisiin

Posted by on Aug 18, 2014 in Blog | 0 comments

Marja Peltola, VTT, Nuorisotutkimusseura ETMU-blogissa on aiemminkin todettu, että median ja julkisen keskustelun luoma kuva maahanmuuttotaustaisista perheistä on kapea (katso tästä ja tästä). Tilaa saavat erilaiset ongelmat ja uhkakuvat ja usein oletetaan, että maahanmuuttajataustaiset perheet ovat erilaisia kuin kuvitellut ”suomalaiset perheet”. Väitöstutkimuksessani (Peltola 2014) tutkin länsimaiden ulkopuolelta Suomeen muuttaneiden...

Read More

Kristittyjen maa?

Posted by on Oct 21, 2013 in Blog | 0 comments

Teemu Pauha, PsM, TM, psykologi, uskontotieteen tohtorikoulutettava Suomalaisuudella ei pitäisi olla mitään tekemistä uskonnon kanssa – ainakaan mikäli lakiin on uskominen. Suomen perustuslain 11. pykälän mukaan ”[j]okaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus”, johon ”sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan”. Kukaan ei myöskään ole ”velvollinen...

Read More

Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat eivät ole pelkkä työelämäkysymys

Posted by on Apr 29, 2013 in Blog | 0 comments

Kaisu Koskela, tohtorikoulutettava, sosiologia, Helsingin yliopisto Viime vuosien maahanmuuttokeskustelussa on keskitytty korkeasti koulutettuihin maahanmuuttajiin. Tässä keskustelussa korkeakoulutettujen merkitystä arvioidaan useimmiten osana Suomen talouden tulevaisuutta, jolloin huomio ei kiinnity heidän sosiaaliseen elämäänsä. Sisäasiainministeriön Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -työryhmän tuoreessa ehdotuksessa linjataan ”Suomi tarvitsee...

Read More

Inkerinsuomalaiset: suomalaisia Inkeristä?

Posted by on Nov 2, 2012 in Blog | 0 comments

Tuuli Anna Mähönen, tutkijatohtori, Sosiaalipsykologian oppiaine, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto Inga Jasinskaja-Lahti, professori, Sosiaalipsykologian oppiaine, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto Syksyllä 2012 tuli kuluneeksi sata vuotta Inkerin Liiton perustamisesta. Kansallisarkistossa Helsingissä 25.9. järjestetyssä juhlaseminaarissa kävi ilmeiseksi, että inkerinsuomalaisten identiteetti, kohtelu ja paluumuuton...

Read More