Tuuli Anna Mähönen, tutkijatohtori, Sosiaalipsykologian oppiaine, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto Inga Jasinskaja-Lahti, professori, Sosiaalipsykologian oppiaine, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto Syksyllä 2012 tuli kuluneeksi sata vuotta Inkerin Liiton perustamisesta. Kansallisarkistossa Helsingissä 25.9. järjestetyssä juhlaseminaarissa kävi ilmeiseksi, että inkerinsuomalaisten identiteetti, kohtelu ja paluumuuton...