Elina Kilpi-Jakonen Postdoctoral research fellow, DPhil, University of Oxford, UK Suomalaisissa perus- ja ylemmän asteen kouluissa on yhä enemmän maahanmuuttajalapsia ja maahanmuuttajien lapsia. Jälkimmäinen ryhmä pitää sisällään myös ne lapset, jotka ovat syntyneet Suomessa mutta joiden vanhemmat ovat maahanmuuttajia, eli niin kutsuttu toinen sukupolvi. Suomalainen koulujärjestelmä vaikuttaa ottaneen nämä lapset verrattain hyvin vastaan,...