Perheet maahanmuuton kontrollin välineenä

Posted by on Feb 16, 2016 in Blog | 0 comments

Jaana Palander (HTM), julkisoikeuden tohtoriopiskelija, Tampereen yliopisto, valtiosääntöoikeuden yliopisto-opettaja, Itä-Suomen yliopisto Suomen hallitus valmistelee lakiesitystä (luonnos versio 27.1.2016/TT), jonka mukaan perheenyhdistämisen kriteerejä tiukennetaan niin, että perheenyhdistämisoikeus ilman toimeentulovaatimusta rajataan pakolaisilla kolmeen kuukauteen ja poistetaan toissijaista suojelua[1] saavilta. Lisäksi...

Read More

Samanlaiset ja erilaiset – Maahanmuuttajataustaisten perheiden asemoitumisia suhteessa suomalaisiin perheisiin

Posted by on Aug 18, 2014 in Blog | 0 comments

Marja Peltola, VTT, Nuorisotutkimusseura ETMU-blogissa on aiemminkin todettu, että median ja julkisen keskustelun luoma kuva maahanmuuttotaustaisista perheistä on kapea (katso tästä ja tästä). Tilaa saavat erilaiset ongelmat ja uhkakuvat ja usein oletetaan, että maahanmuuttajataustaiset perheet ovat erilaisia kuin kuvitellut ”suomalaiset perheet”. Väitöstutkimuksessani (Peltola 2014) tutkin länsimaiden ulkopuolelta Suomeen muuttaneiden...

Read More

Mikä on perhe? Venäläisten maahanmuuttajanaisten käsitykset perheestä ja siihen liittyvistä vastuista

Posted by on Mar 27, 2012 in Blog | 0 comments

Pirjo Pöllänen Tutkija, Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntapolitiikka ja Karjalan tutkimuslaitos Taannoiset presidentinvaalit nostivat esiin perhetutkijan näkökulmasta kiinnostavan kysymyksenasettelun: mikä on perhe ja ketä kuuluu perheeseen? Ehdokkaiden perheasetelmat toivat esiin monta perhetyyppiä. Eva Biaudet kertoi suurperheestään, johon kului niin biologisia kuin adoptiolapsia, Sari Essayahin perhe puolestaan edusti tyypillistä...

Read More

”Vaaralliset perheet”: Perhemuutto maahanmuuttokeskusteluissa

Posted by on Nov 25, 2011 in Blog | 0 comments

Karina Horsti YTT, Akatemian tutkijatohtori, CEREN, Helsingin yliopisto Saara Pellander VTM, tohtorikoulutettava, Yhteiskuntahistoria, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto Perheeseen liitetään paljon yhteiskunnallisia normeja ja merkityksiä. Keskustelut perhesiteiden perusteella muuttamisesta Suomeen peilaavat näitä yhteiskunnallisia normeja ja asettavat rajoja sille, millainen perhe on sosiaalisesti hyväksytty....

Read More

Monikulttuuriset avioliitot näkyvät yhä enemmän suomalaisessa arjessa

Posted by on Jun 17, 2010 in Blog |

Minna Säävälä erikoistutkija, Väestöliitto; dosentti, Helsingin yliopisto Perhesyyt ovat muodostuneet useimmissa Länsi-Euroopan maissa, myös Suomessa, tärkeimmiksi laillisen maahanmuuton perusteiksi. Kun Euroopan maissa oleskelulupakäytäntö on hyvin tiukka, avioliitto on mahdollisuus muuttaa vähemmän kehittyneistä maista Eurooppaan. Perhesyihin lasketaan monenlaisia muuton perusteita. Kyseessä voi olla kokonaisen perheen muutto yhdessä, kun...

Read More