Samanlaiset ja erilaiset – Maahanmuuttajataustaisten perheiden asemoitumisia suhteessa suomalaisiin perheisiin

Posted by on Aug 18, 2014 in Blog | 0 comments

Marja Peltola, VTT, Nuorisotutkimusseura ETMU-blogissa on aiemminkin todettu, että median ja julkisen keskustelun luoma kuva maahanmuuttotaustaisista perheistä on kapea (katso tästä ja tästä). Tilaa saavat erilaiset ongelmat ja uhkakuvat ja usein oletetaan, että maahanmuuttajataustaiset perheet ovat erilaisia kuin kuvitellut ”suomalaiset perheet”. Väitöstutkimuksessani (Peltola 2014) tutkin länsimaiden ulkopuolelta Suomeen muuttaneiden...

Read More

Kristittyjen maa?

Posted by on Oct 21, 2013 in Blog | 0 comments

Teemu Pauha, PsM, TM, psykologi, uskontotieteen tohtorikoulutettava Suomalaisuudella ei pitäisi olla mitään tekemistä uskonnon kanssa – ainakaan mikäli lakiin on uskominen. Suomen perustuslain 11. pykälän mukaan ”[j]okaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus”, johon ”sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan”. Kukaan ei myöskään ole ”velvollinen...

Read More