Havaintoja pakkomuuttotutkimuksen poliittisuudesta

Posted by on Aug 22, 2016 in Blog | 0 comments

Eveliina Lyytinen, erikoistutkija, Siirtolaisuusinstituutti Maailman suurin pakkomuuttotutkijoiden konferenssi, International Association for the Study of Forced Migration (IASFM) järjestetään noin joka toinen vuosi. Konferenssi kiertää mantereelta toiselle. Tällä kertaa se järjestettiin Puolassa, Adam Mickiewicz Universityssa. Heinäkuussa järjestettyyn konferenssiin osallistui yli 350 alan tutkijaa, järjestöjen edustajia, virkamiehiä,...

Read More

Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat eivät ole pelkkä työelämäkysymys

Posted by on Apr 29, 2013 in Blog | 0 comments

Kaisu Koskela, tohtorikoulutettava, sosiologia, Helsingin yliopisto Viime vuosien maahanmuuttokeskustelussa on keskitytty korkeasti koulutettuihin maahanmuuttajiin. Tässä keskustelussa korkeakoulutettujen merkitystä arvioidaan useimmiten osana Suomen talouden tulevaisuutta, jolloin huomio ei kiinnity heidän sosiaaliseen elämäänsä. Sisäasiainministeriön Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -työryhmän tuoreessa ehdotuksessa linjataan ”Suomi tarvitsee...

Read More

Suomen väestöllinen tulevaisuus – kahvinjuontia ja ennakoivaa ajattelua

Posted by on Feb 25, 2013 in Blog | 0 comments

Ismo Söderling Siirtolaisintituutin johtaja Väestöennusteet helpottavat Suomen väestöllisen tulevaisuuden tarkastelua. Ennusteiden  avulla saamme käsityksen siitä, mikä on tiettyjen olettamuksien perusteella Suomen väestön määrä ja demografinen koostumus tarkastelujakson lopussa. Ennusteita voidaan tehdä monella tavalla ja moneen tarkoitukseen. Kaiken takana on tietysti tilastotiede, jonka syvimmät salat jätän suosiolla tilastotieteen...

Read More

Vastaus Pasi Saukkoselle

Posted by on Oct 3, 2012 in Blog | 0 comments

VTM, tohtorikoulutettava, Itä-Suomen yliopisto / Siirtolaisaktivisti, Vapaa liikkuvuus –verkosto Kirjoitin keväällä kolumnin metodologisesta nationalismista, tutkimuksen paikantuneisuudesta ja muuttoliikkeiden autonomiasta. Pasi Saukkonen vastaa kirjoitukseen peräänkuuluttaen ”viileästi, luotettavasti ja kokonaisvaltaisesti analysoivaa tutkimusta” ja ”luotettavan kokonaiskuvan” luomista maahanmuutosta. Saukkonen kuitenkin sivuuttaa...

Read More

Tutkimuksessa tarvitaan: muurien särkemistä ja siltojen rakentamista

Posted by on Sep 17, 2012 in Blog | 0 comments

Pasi Saukkonen VTT, dosentti, CEREN, Helsingin yliopisto Jukka Könönen kirjoitti kuluvan vuoden kesäkuun Etmu-blogikirjoituksessaan, että muuttoliiketutkimuksessa pitäisi siirtyä metodologisesta nationalismista muuttoliikkeiden autonomiaan. On helppo yhtyä Könöseen siinä, että muuttoliikkeiden tutkimuksessa tarvitaan myös sellaisia teorioita ja lähestymistapoja, jotka ylittävät kansallisvaltion ja siihen kytkeytyvien hallintamekanismien...

Read More