Muuttavat uskonnot muuttuvassa maailmassa

Posted by on Jan 13, 2016 in Blog | 0 comments

Tuomas Martikainen, johtaja, Siirtolaisuusinstituutti Maahanmuuttoon liittyvissä keskusteluissa nostetaan usein esiin muslimien kasvava määrä Euroopassa. Poliittisessa retoriikassa islam näyttäytyy monille uhkakuvana, johon liitetään muslimien maahanmuutto eri Euroopan maihin. Populaarissa puheessa sanalla maahanmuuttaja tarkoitetaan enenevässä määrin muslimia. Mutta mitä aihetta käsittelevä tutkimus kertoo uskonnon ja maahanmuuttajuuden...

Read More

Uskonnot oikeuden jakajina

Posted by on Jan 27, 2014 in Blog | 0 comments

Aini Linjakumpu, YTT, Lapin yliopisto Maahanmuuttajien uskonnolliset taustat aiheuttavat suomalaiselle kantaväestölle monenlaista päänvaivaa. Erityisesti islam on näyttäytynyt ongelmallisena ja yhdeksi ongelmien lähtökohdaksi on identifioitu islamilainen laki eli sharia. Sillä viitataan islamin piirissä syntyneisiin lainopillisiin tulkintoihin ja käytäntöihin, joiden alkuperä on pääosin Koraanissa ja profeetta Muhammedin perinnäistavoissa....

Read More

Kristittyjen maa?

Posted by on Oct 21, 2013 in Blog | 0 comments

Teemu Pauha, PsM, TM, psykologi, uskontotieteen tohtorikoulutettava Suomalaisuudella ei pitäisi olla mitään tekemistä uskonnon kanssa – ainakaan mikäli lakiin on uskominen. Suomen perustuslain 11. pykälän mukaan ”[j]okaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus”, johon ”sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan”. Kukaan ei myöskään ole ”velvollinen...

Read More

Uskontodialogi – mahdollisuus uskontojen väliseen yhteisymmärrykseen

Posted by on Sep 17, 2013 in Blog | 0 comments

Heidi Rautionmaa, TM, tohtorikoulutettava, toimittaja, Helsingin seurakuntayhtymän kansainvälisen työn sihteeri Tänä syksynä tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun parisen sataa uskonnollista johtajaa ja rauhantoimijaa allekirjoitti Globaalin etiikan julistuksen Chicagon Maailman uskontojen parlamentin yhteydessä. Kansainvälisellä uskontodialogilla on kuitenkin pitkät perinteet. Se sai alkunsa 120 vuotta sitten pidetystä ensimmäisestä Maailman...

Read More

Islam – Euroopan epäilty toinen?

Posted by on Sep 6, 2011 in Blog | 0 comments

Heikki Kerkkänen YTM, jatko-opiskelija, sosiologia, Helsingin yliopisto Henkilökohtaisilla ominaisuuksilla, kuten sukupuolella, ulkonäöllä, etnisyydellä ja uskonnolla ei tulisi olla merkitystä siihen, pääseekö yksilö poliittisen yhteisön tai työpaikan täysivaltaiseksi jäseneksi. Tärkeämpää on kunkin oma toiminta ja se, katsotaanko hänet riittävän aktiiviseksi, velvollisuudentuntoiseksi ja työmarkkinaorientoituneeksi henkilöksi. Hyväksytyksi...

Read More