Skip to content

ETMU-tunnustuspalkinto 2018 Koko Hubaralle ja Ruskeat Tytöt -kollektiiville

Koko Hubara, Mona Eid ja Jasmina Amzil ottivat ETMU-tunnustuspalkinnon vastaan Ruskeat Tytöt -kollektiivin puolesta.

ETMU-tunnustuspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai ryhmälle, joka on merkittävällä tavalla myötävaikuttanut hyvien etnisten suhteiden edistämiseen tai aihepiirin tutkimukseen Suomessa.

Vuoden 2018 tunnustuspalkinto myönnettiin Koko Hubaralle ja Ruskeat Tytöt -kollektiiville Åbo Akademissa järjestetyillä ETMU-päivillä 16.11.2018.

Koko Hubara ja Ruskeat Tytöt -kollektiivi ovat luoneet väylän, jonka kautta rodullistetut suomalaiset voivat saada äänensä kuuluville yhteiskunnassa. Kollektiivi tuottaa mediasisältöä, jossa tuodaan esiin suomalaisessa mediamaailmassa muutoin näkymättömien ryhmien kokemuksia ja asiantuntemusta. Samalla kollektiivi tarjoaa turvallisen tilan rodullistettujen suomalaisten taiteellisten ja ammatillisten projektien ja tavoitteiden toteuttamiseen.

Kollektiivi paljastaa työllään, miten voimakkaasti suomalainen yhteiskunta rakentuu normatiivisen valkoisuuden ympärille. Kollektiivin ensisijainen yleisö on rodullistetut suomalaiset, jotka intersektionaalisen asemansa vuoksi ovat toisaalta näkymättömiä yhteiskunnassamme, toisaalta taas hyvinkin näkyviä, kuten arkipäivän tilanteissa, joissa heidän kuuluvuuttaan kyseenalaistetaan. Kollektiivi on ottanut käyttöön käsitteen ”ruskea” kuvaamaan kaikkia rodullistettuja ryhmiä Suomessa, luoden täten sanastoa rodullistettujen suomalaisten kokemusten ja tiedon ilmaisemiseen.

Ruskeiden Tyttöjen tuottama materiaali tuo merkittävällä tavalla julkiseen keskusteluun rasismin ja intersektionaalisuuden kysymyksiä unohtamatta valtarakenteita, jotka tuottavat näitä intersektionaalisia asemia. Tämä on erityisen tärkeää Suomessa, jossa tietämystä rakenteellisesta rasismista ja syrjinnästä on valitettavan vähän. Ruskeiden Tyttöjen materiaaleissa käsitellään näitä kysymyksiä usein arkielämän esimerkkien kautta, mikä auttaa laajemman yleisön tavoittamisessa. Vaikka kollektiivin ensisijainen yleisö on ruskeat suomalaiset, sen yleisö on lopulta paljon laajempi. Kollektiivi laajentaa käsitystä ”suomalaisuudesta” normalisoimalla ruskeiden suomalaisten tarinoita, kokemuksia ja tietoa.

ETMU ry haluaa palkinnon myöntämisellä kiittää Koko Hubaraa ja Ruskeat Tytöt -kollektiivia heidän arvokkaasta työstään inklusiivisemman median, kulttuurikentän ja yhteiskunnan rakentamiseksi. Lisäksi ETMU ry haluaa palkinnon myöntämisellä tuoda esiin valkoisuuden normin purkamisen tärkeyttä myös suomalaisessa yliopisto- ja tutkimusmaailmassa.

Katso alla Koko Hubaran palkinnon myöntötilaisuudessa pitämä puhe!

Videon kuvasi Léo Custódio (IASR-UTA/ARMA Alliance).