Skip to content

ETMU ja We see you ry: Suomen on suojeltava pakolaisia myös korona-aikoina

COVID-19-pandemian seuraukset eivät ole yksiselitteisiä. Koronakriisi on osoittanut, kuinka olemme kaikki yhteydessä toisiimme valtion rajoista riippumatta. Vaikka jokainen voi vaikuttaa toimillaan myös muiden terveyteen, on meillä kuitenkin hyvin erilaiset mahdollisuudet tehdä terveyttämme koskevia valintoja. Tämä asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Pandemia koskettaa varmasti meitä kaikkia, mutta sen seuraukset ovat vakavimpia niille, jotka ovat olleet marginaalisessa asemassa jo ennen viruspandemian alkua.

Olemme huolissamme turvapaikanhakijoiden terveydestä ja turvallisuudesta nykytilanteessa. Tämän vuoksi kehotamme hallitusta ryhtymään kiireellisiin toimiin minimoidakseen haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin kohdistuvia riskejä ja haittoja.

Ensinnäkin, näemme Suomen päätöksen vastaanottaa Kreikan pakolaisleireiltä ja muualta Euroopasta 175 erityisen haavoittuvassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa kiitettävänä askeleena, ja toivomme että siirrot tapahtuvat mahdollisimman pian. Leirien olosuhteet ovat olleet epäinhimilliset jo ennen pandemian alkamista, eikä leireillä edelleenkään pystytä tarjoamaan ihmisille riittävästi tilaa, hygieenisiä olosuhteita tai terveyden kannalta välttämätöntä hoitoa.

Kreikan leireillä asuu yhteensä noin 40 000 ihmistä, joista Suomi ja seitsemän muuta EU-valtiota vastaanottavat ainoastaan 1 600 turvapaikanhakijaa. Pyydämmekin hallitusta valmistelemaan lisää turvapaikanhakijoita koskevia siirtoja sekä muodostamaan muun Euroopan kanssa yhteisen linjan, joka pyrkii kaikkien leirien lopettamiseen sekä sotia ja vainoja pakenevien ihmisten turvallisuuden varmistamiseen. Tämän lisäksi Suomen hallituksen tulisi suojella turvapaikanhakuoikeutta koko Euroopassa myös näinä poikkeuksellisina aikoina.

Toiseksi, vaikka Suomessa ei tällä hetkellä toimeenpanna käännytyksiä, ulkomaiden kansalaisia pidetään edelleen säilössä myöhempää maasta poistamista varten. Muut Euroopan valtiot, kuten Iso-Britannia, ovat vapauttaneet säilöönotetut maahanmuuttajat. Koska säilöönoton syyt eivät ole enää voimassa, pyydämme, että maastapoistamisen vuoksi säilöönotetut ihmiset vapautetaan. Esimerkiksi Afganistan on ilmoittanut Ruotsin poliisille, että he eivät vastaanota pakkopalautettuja ihmisiä takaisin maahansa. Ruotsin poliisi onkin ilmoittanut lopettaneensa käännytykset Afganistaniin. Pyydämme nyt Suomen hallitusta lopettamaan käännytykset pandemian aikana ja sen jälkeen sekä tiedottamaan siitä selkeästi.

Kolmanneksi, pyydämme, että Suomi seuraa Portugalin esimerkkiä väliaikaisten oleskelulupien myöntämisessä kaikille, joilla on vireillä oleva turvapaikka- tai oleskelulupahakemus. Tällä varmistetaan hakemusten käsittelyä odottavien pääsy terveydenhuollon piiriin COVID-19-pandemian aikana sekä mahdollistetaan työelämästä lomautettujen tukeminen. Global Clinic on ennen poikkeusoloja tarjonnut terveydenhuoltoa paperittomille ihmisille. Nyt klinikan sulkeuduttua kuntien velvollisuus on varmistaa jokaisen oikeus terveydenhuoltoon. Käytännöt paperittomien ihmisten terveydenhuollon järjestämisestä vaihtelevat suuresti, mikä asettaa ihmiset epätasa-arvoiseen asemaan kansallisella tasolla. Paperittomat ihmiset saattavat myös pelätä ottaa yhteyttä viranomaisiin. Työstä lomautetut, oleskelulupapäätöstä odottavat ihmiset menettävät tulonsa, mikä vaikeuttaa heidän mahdollisuuksiaan saada oleskelulupa Suomeen muuhun kuin kansainvälisen suojeluun perustuen.

Neljänneksi pyydämme hallitusta toimimaan yhdessä Maahanmuuttoviraston kanssa, jotta henkilöt, joiden oleskelulupapäätökset riippuvat yksinomaan heidän passinsa puutteesta saavat muukalaispassin. COVID-19-pandemia ja rajojen sulkeminen estävät irakilaisia ja afganistanilaisia ihmisiä matkustamasta suurlähetystöihinsä Ruotsiin hakemaan passia. Hallituksen ja Maahanmuuttoviraston yhteistyötä tulisi jatkaa myös pandemian päätyttyä, koska lain mukaan turvapaikka- tai oleskelulupapäätöstä odottavat ihmiset eivät voi missään tapauksessa matkustaa Suomen rajojen ulkopuolella.

Haluamme vielä korostaa, että vastaanottokeskuksissa asuville ihmisille on taattava mahdollisuudet noudattaa hygieniasuosituksia. Lisäksi heille on välitettävä tietoa verkostoista, jotka tarjoavat internetissä tai puhelimitse oikeusapua oleskelulupaprosesseihin liittyen. Kiitämme Yleisradiota päivitetyn tiedon tarjoamisesta useilla kielillä. Ellemme suojele kaikkia ihmisiä näinä aikoina, joudumme yhdessä kokemaan seuraukset.

ETMU ry
We see you ry