Skip to content

ETMU-päivät 2016: Liikkuvuus ja sukupuoli – Gendered Mobilities

Sukupuolentutkimuksen päivät ja ETMU-päivät yhteistyössä 25.–26.11.2016 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

Sukupuolentutkimuksen seuran ja Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran yhteinen konferenssi pohtii sukupuolen ja seksuaalisuuden merkitystä ylirajaiselle liikkuvuudelle ja liikkuvuuden seurauksia ymmärrykselle sukupuolesta ja seksuaalisuudesta.

Kun ihmiset, ideat, esineet ja raha liikkuvat yli rajojen, kietoutuvat liikkuvuuden prosessit monin tavoin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Samalla ne lomittuvat muihin keskeisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin eroihin kuten etnisyyteen, rodullistettuihin eroihin, yhteiskunnalliseen statukseen, ikään, asemaan perhesuhteissa ja eroihin fyysisessä ja psyykkisessä toimintakyvyssä. Kun liikkuvuutta pyritään ymmärtämään ja hallitsemaan arjessa, politiikassa ja tutkimuksessa, eroihin nojataan usein yksinkertaistavalla tavalla. Konferenssi tuo kahden monitieteisen kentän tutkijat yhteen haastamaan yksinkertaisia selityksiä ja niiden yhteiskunnallisia seurauksia.

Päivien kutsutut esitelmät pitävät sosiologi PhD Yasmine Gunaratnam (Goldsmiths, University of London), antropologi prof. Sarah Green (Helsingin yliopisto) sekä politiikan tutkija YTT Anitta Kynsilehto (Tampereen yliopisto). Konferenssin ohjelmaan kuuluu lisäksi teemallisia, osittain rinnakkaisia paneeleja sekä osallistujien työryhmiä.

 

Tärkeitä päivämääriä:

17.4.2016 Työryhmäehdotukset

30.4.2016 Päätökset työryhmistä

10.9.2016 Esitelmäehdotukset

30.9.2016 Päätökset hyväksytyistä esitelmistä

24.11.2016 Pre-konferenssiohjelmaa

25.–26.11.2016 Konferenssi

 

Lue lisää päivistä verkkosivuilta etmudays.etmu.fi

Sähköposti: gendermob2016@uef.fi