Skip to content

ETMU-palkinto 2004: Erik Allardt

Akateemikko Erik Allardtille myönnettiin ETMU-tunnuspalkinto Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran konferenssissa Helsingissä perjantaina 29.10.2004

Akateemikko Erik Allardt (s. 1925) on Suomen tunnetuimpia sosiologeja ja maan kansainvälisesti menestyneimpiä tutkijoita. Hän on välittänyt Suomeen amerikkalaisen, skandinaavisen ja ranskalaisen sosiologian lähestymistapoja. Allardt toimi työuransa aikana mm. Helsingin yliopiston sosiologian professorina yli kolme vuosikymmentä. Sen jälkeen hän oli Åbo Akademin kanslerina vuosina 1992-1994. Allardtille myönnettiin akateemikon arvonimi vuonna 1995.

Erik Allardt on muiden ansioiden ohella ollut käynnistämässä etnisten suhteiden tutkimusta Suomessa. Allardtin levittämä tärkeä oivallus oli, etteivät kansallisuudet ja etniset ryhmät sekä niitä koskevat rajat koskaan synny pelkästään siksi, että on olemassa rodullisia, kielellisiä ja kulttuurisia erityispiirteitä, vaan ne ovat nimenomaan sosiaalisia tuotoksia. Etnisyys ei siis ole ihmisen pysyvä ominaisuus, vaan potentiaalisesti muuttuva piirre.

Allardt oli etnisyystutkimuksen tienraivaaja Suomessa, joka jo varhaisessa vaiheessa kiinnitti huomiota aihepiirin tärkeyteen. Allardtin tutkimusten joukkoon ovat kuuluneet mm. suomenruotsalaisuus, vähemmistöjen omat sosiaaliset kerrostumat ja sosiaalinen organisaatio sekä identiteetti.

Varsinaisen läpimurtonsa suuren yleisön tietoisuuteen etnisyystutkimus on kuitenkin saanut vasta 1990-luvun kasvaneen maahanmuuton myötä. Nyt etnisyyteen ja kansainväliseen muuttoliikkeeseen liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisempia kuin koskaan aikaisemmin Suomessa. Näille nykypäivän kysymyksille Allardt on ollut luomassa pohjaa sekä kouluttamalla tutkijoita että kehittämällä aihepiirin teoreettista pohjaa.