Skip to content

ETMU ry osoittaa tukensa SahWira Africa Internationalille

PLAN:in kampanja uusintaa ongelmallista kuvastoa “valkoisesta pelastajasta”

 

Rasisminvastainen tutkijaverkosto RASTER on haastanut ETMU ry:n ottamaan kantaa PLAN International Finlandin kampanjaan, jossa 12-vuotias raskaana oleva tyttö Sambiasta esiintyy muotikuvissa. Kampanjaa on kritisoitu julkisuudessa kolonialistisia esitystapoja uusintavaksi (ks. esim. SahWira Africa Internationalin kampanja, RASTER-verkoston ja Sukupuolentutkimuksen seuran kannanotot sekä YLE:n artikkeli aiheesta). ETMU ry yhtyy tähän kritiikkiin ja osoittaa tukensa kansalaisjärjestö SahWira Africa Internationalille, joka on tuonut PLAN:in kampanjaan liittyviä ongelmia julkisuuteen.

Nuoren raskaana olevan tytön kehosta tulee kampanjakuvissa ensisijaisesti visuaalista sisältöä suomalaiselle mediayleisölle. Kuvista on tehty YouTube-video, jonka kautta kuvat leviävät myös Suomen ulkopuolelle. Kampanjan ongelmallisuus liittyy erityisesti ”valkoisten pelastajien” valta-asemaan, jossa valkoisten suomalaisten tehtäväksi tulee pelastaa afrikkalaiset tytöt heidän omalta kulttuuriltaan. Valkoiset suomalaiset määrittelevät, miten tyttö asetetaan esille, ja he myös määrittelevät kampanjan muodon sekä sen, millainen toiminta olisi afrikkalaisten tyttöjen raskauksien ehkäisemiseksi tehokkainta. Kuvat uusintavat kolonialistisia esitystapoja, jossa rodullistettu ruumis seksualisoidaan ja asetetaan valkoisen katseen alle.

Haluamme kiittää RASTER-tutkimusverkostoa haasteesta ja haastamme muita tieteellisiä seuroja kuten Kulttuurintutkimuksen seuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jatkamaan keskustelua.

ETMU ry:n hallitus

Lisätietoa PLAN:in kampanjasta

Lisätietoa SahWira Africa Internationalin kampanjasta Facebookissa ja Twitterissä