Suomalaisten muuttoliiketutkijoiden solidaarisuudenosoitus Iranin ihmisoikeusprotestiin (in English below)

Suomen akateeminen yhteisö on seurannut Iranin kehitystä kasvavalla huolella. Muuttoliiketutkijoina tiedämme, osa meistä omasta kokemuksestamme, miten riipivää on diasporayhteisölle, kun tilanne kotimaassa on niin hirveä kuin se on tällä hetkellä niin monelle iranilaiselle. Me muuttoliikkeiden ja etnisten suhteiden tutkijat tuemme ihmisoikeuksia puolustavia tutkijoita ja opiskelijoita sekä Suomessa että Iranissa. Me tutkijayhteisönä tuemme tutkijoiden ja opiskelijoiden akateemista vapautta ja ihmisoikeuksia riippumatta heidän sukupuolestaan, seksuaalisuudestaan, kansallisuudestaan, entisyydestään, rodustaan tai uskonnostaan. Me tuomitsemme niiden ihmisten väkivaltaisen kohtelun, vangitsemisen ja tappamisen, jotka ovat protestoineet Mahsa Zhina Aminin kuolemaa.

Kaikille iranilaisille opiskelijoille ja tutkijoille Suomessa ja ympäri maailmaa: me seisomme rinnallanne ja tuemme protestianne, suruanne, suuttumustanne ja haluanne puolustaa ihmisoikeuksia. Toivomme, että teidän akateemiset yhteisönne ? yliopistot, tutkimusyksiköt, opiskelijajärjestöt, kollegat ? tarjoavat tukea teille ja kaikille opiskelijoille, henkilökunnalle ja alumneille sekä koko laajemmalle yhteisölle, jota nämä laajamittaiset protestit koskevat. Me tunnustamme niiden iranilaisten tutkijoiden pelon ja huolen, joilla on perhettä ja ystäviä maassa. Muuttoliiketutkijat Suomessa ovat huolissaan iranilaisten naisten turvallisuudesta ja iranilaisten ihmisoikeuksien toteutumisesta. Me kehotamme kaikkia suomalaisia yliopistoja ja yliopistolaisia tarjoamaan solidaarisuutta ja tukea nyt, kun akateeminen vapaus, naisten oikeudet ja ihmisoikeudet ovat uhattuina.

Siirtolaisuusinstituutti & Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ry

Finnish migration scholars in solidarity with human rights protests in Iran

The Finnish Academic community has followed the developments in Iran with growing concern and worry. As migration scholars we know, some of us from personal experience, how devastating it is for a diaspora community when the situation in your home country is as horrifying as it currently is for so many Iranians. We stand in support and solidarity with scholars and students both in Finland and in Iran who support human rights. We as a research community support the academic freedom and human rights of all students and academics, irrespective of their gender, sexuality, ethnicity, race or religion. We condemn the violent treatment, imprisonment and killing of those who have been protesting the death of Mahsa Zhina Amini.

To all Iranian students and researchers in Iran, in Finland and around the world: we stand with you and support you in your protests, in your outrage, in your sorrow and in your willingness to speak out on behalf of human rights. We hope that your academic communities, may this be universities, research units, student organizations, or your colleagues, offer their support to you and to all students, staff, alumni and the wider community affected by the widespread protests unfolding in Iran. We see the fears and concerns of academics from Iran who have family and friends in the country. Migration scholars in Finland are concerned for the safety and security of women in Iran and for the human rights of Iranian citizens, and we urge all Finnish academic communities and universities to offer both solidarity and support in these days when academic freedom is under attack, when women’s rights are under attack, when human rights are under attack.

Migration Institute of Finland & Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration ETMU ry