Skip to content

ETMU ry:n kannanotto Suomen turvapaikkapolitiikkaan – ETMU’s statement on Finnish asylum policy

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran (ETMU ry) kannanotto Suomen turvapaikkapolitiikkaan

For English, please scroll down

15.3.2017

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura (ETMU ry) osallistuu turvapaikanhakijoiden mielenilmaukseen Helsingin rautatieasemalla torstaina 16.3.2017 kello 14.00. ETMU ry haluaa näin näyttää tukensa turvapaikanhakijoille, jotka osoittavat mieltään oikeudenmukaisemman turvapaikkapolitiikan puolesta sekä Helsingissä että monella muulla paikkakunnalla. Yhdymme turvapaikanhakijoiden vaatimuksiin. Vetoamme, että

 • Suomi kunnioittaa perustavanlaatuisen palautuskiellon periaatetta. Palautuskielto on kansainvälisen pakolaislainsäädännön kulmakivi. Palautusten ja karkotusten valvontaa on tehostettava.
 • Maahanmuuttovirasto päivittää Afganistania, Irakia ja Somaliaa koskevat maalinjaukset, jotka eivät perustu tämän hetken tietoihin maiden turvallisuustilanteesta eivätkä YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n linjauksiin.
 • Viranomaiset lakkaavat painostamasta kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita palaamaan ns. vapaaehtoisen paluujärjestelmän kautta turvattomiin lähtömaihinsa. Pakotettu paluu ei ole humanitaarinen eikä kestävä ratkaisu tilanteeseen.
 • Luodaan todellisuudessa toimivia kanavia jäädä Suomeen kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen, esimerkiksi työnteon tai opiskelujen kautta.
 • Perheitä ei hajoteta turvapaikkaprosessin seurauksena. Perheenyhdistämisen vaatimuksia on helpotettava.
 • Viranomaiset luopuvat termien ”laiton maahantulo” ja ”laiton oleskelu” käytöstä turvapaikanhakijoiden yhteydessä, koska turvapaikanhaku on ihmisoikeus ja koska Suomen turvapaikkapolitiikka ajaa ihmisiä tilanteisiin, joissa heillä ei kielteisen päätöksen saatuaan ole muuta vaihtoehtoa kuin jäädä maahan ilman oleskelulupaa.
 • Maahanmuuttovirasto ja sisäasiainministeriö linjaavat, ettei kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta henkilöä voi jättää heitteille sen jälkeen, kun hänet on poistettu vastaanottokeskuksesta. Hänelle on taattava perustoimeentulo ja -tarpeet Suomen perustuslain mukaisesti.
 • Turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutuminen on taattava Maahanmuuttovirastossa, hallinto-oikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Suomessa oikeusturvaa on heikennetty mm. valitusaikaa lyhentämällä ja oikeusapua rajoittamalla.
 • Turvapaikanhakijoiden oikeus osoittaa mieltään on jatkossakin turvattava kansainvälisen ja suomalaisen lainsäädännön mukaisesti.

Ennakoimme, että Suomen kiristyneen ja epähumaanin turvapaikkapolitiikan seurauksia tullaan tulevaisuudessa arvioimaan kansainvälisissä oikeusasteissa ja ihmisoikeusinstituutioissa. Tämän välttämiseksi kehotamme, että päättäjät korjaavat mitä pikimmiten ihmisoikeuksia loukkaavaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista.

ETMU ry:n hallitus

Yhteystiedot: ETMU ry:n puheenjohtaja Johanna Leinonen, johanna.leinonen(at)utu.fi, 0400 296 909

*****

Statement on the Finnish asylum policy by the Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration (ETMU ry)

March 15, 2017

The Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration (ETMU ry) will participate in the demonstration organised by asylum-seekers at the Helsinki Railway Station square on Thursday, March 16, 2017 at 14:00. The purpose is to show support for the asylum-seekers who are demonstrating, in Helsinki and many other localities in Finland, for a fair asylum policy. ETMU concurs with the demands made by the asylum-seekers. We request that:

 • Finland respects the fundamental principle of non-refoulement. This principle is the cornerstone of international refugee law. Returns and deportations must also be monitored more diligently.
 • The Finnish Immigration Service updates its country of origin guidelines for Afghanistan, Iraq, and Somalia, as they are not based on up-to-date information about these countries’ security situation nor the United Nations Refugee Agency’s (UNHCR) guidelines.
 • Authorities stop pressuring asylum-seekers, whose requests have been denied, to return to their unsafe countries of origin through the so-called assisted voluntary return programme. Forced return is neither a humanitarian response nor a sustainable solution to their situation.
 • Decision-makers create functional avenues for staying in Finland after a denied asylum request, for example, through employment or studying.
 • Families not be broken apart due to asylum procedures. Qualifications for family reunification must be made reasonable.
 • Authorities refrain from using the terms “illegal entry” and “illegal residency” with regards to asylum-seekers. Seeking asylum is a human right. The current asylum policy is pushing people into situations where, if their request is denied, they have no other option than to stay in the country without a residence permit.
 • The Finnish Immigration Service and the Ministry of the Interior guarantee that a person whose request has been denied will not be stripped from basic rights after they have been removed from the reception centre. Their basic sustenance and needs must be met, as per the constitution of Finland.
 • Protection of law in the asylum process be guaranteed in the Finnish Immigration Service, in the Administrative Courts, and in the Supreme Administrative Courts. Legal protection of asylum-seekers has been undermined, for example, by shortening the time for appeal and by restricting legal aid during the asylum
 • Asylum-seekers’ right to organise demonstrations be respected also in the future, as these are held in respect of international and Finnish law.

We anticipate that the consequences of the tightened and inhumane Finnish asylum policy will be assessed in international human rights courts and bodies in the future. To avoid this, we urge Finnish lawmakers to amend the asylum policy and its implementation without delay.

ETMU Board

Contact: ETMU Chair Johanna Leinonen, johanna.leinonen(at)utu.fi, 0400 296 909