Skip to content

ETMU-tunnustuspalkinto 2017 Right to Live -kollektiiville

ETMU-tunnustuspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai ryhmälle, joka on merkittävällä tavalla myötävaikuttanut hyvien etnisten suhteiden edistämiseen tai aihepiirin tutkimukseen Suomessa. Vuoden 2017 tunnustuspalkinto myönnettiin Right to Live -kollektiiville Jyväskylän yliopistossa järjestetyillä ETMU-päivillä 27.10.2017.

Right to Live -kollektiivi on vuoden 2017 aikana kampanjoinut näkyvästi oikeudenmukaisempien turvapaikkaprosessien ja päätöksenteon puolesta tuoden esiin Suomen turvapaikkajärjestelmään kietoutuvia syrjiviä rakenteita. Kollektiivi on pyrkinyt systemaattisesti nostamaan jakamattomat ihmisoikeudet suomalaisen ja kansainvälisen julkisen keskustelun ja median keskiöön. Ryhmän jäsenet ovat kieltäytyneet jäämästä näkymättömiksi suomalaisessa yhteiskunnassa ja antaneet kasvot julkisissa keskusteluissa usein kasvottomaksi jäävälle maahanmuuttajalle. Aktivistit ovat haastaneet suomalaisia miettimään, onko Suomi oikeusvaltio, joka toteuttaa ihmisoikeuksia ja suojelee maassa oleskelevien perusoikeuksia taustasta riippumatta.

Ryhmän jäsenet ovat myös kyseenalaistaneet Suomen pakkopalautuspolitiikan, jossa haavoittuvia ihmisiä on palautettu Irakin ja Afganistanin konfliktialueille. Samalla he ovat luoneet monikielisen tiedonjakoverkoston Suomessa oleskelevien turvapaikanhakijoiden keskuudessa ja mobilisoineet laajan joukon toimijoita ja aktivisteja läpi kansalaisyhteiskunnan.

ETMU ry haluaa palkinnon myöntämisellä painottaa tarvetta haastaa vallitseva maahanmuuttovastainen julkinen keskustelu, jota Suomen harjoittama turvapaikkapolitiikka osaltaan tukee. Right to Live -kollektiivi on korostanut universaaleja ihmisoikeuksia ja inhimillisyyttä tavalla, joka on puhutellut ihmisiä taustasta riippumatta.