Skip to content

ETMU-palkinto 2012: Söderling

ETMU-tunnustuspalkinto myönnetään vuosittain ETMU-päivien yhteydessä henkilölle, joka on tehnyt merkittävää työtä etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen edistämiseksi Suomessa. Vuoden 2012 ETMU-tunnustuspalkinto myönnettiin Pohjoismaisen muuttoliikekonferenssin yhteydessä Turussa järjestetyillä yhdeksänsillä ETMU-päivillä 13.8.2012 Siirtolaisuusinstituutin johtajalle, dosentti Ismo Söderlingille.

Ismo Söderling on Suomen pitkäaikaisimpia ja laaja-alaisimpia maahanmuuton ja etnisten suhteiden tutkijoita, joka näki jo varhain muuttoliiketutkimuksen tarpeen. Hänen työuraansa kuvastaa monipuolisuus sekä laaja perehtyneisyys ja asiantuntemus tieteen ja tutkimuksen kentillä. Ismo Söderlingin monipuolisessa julkaisutoiminnassa hänen väestötieteilijän ja sosiaalipolitiikan tutkijan taustansa näkyy vahvana esimerkiksi perheitä, ikäluokkia sekä yleistä väestökehitystä ja väestöpolitiikkaa koskevissa julkaisuissa. Hänen julkaisutoiminnassaan nousevat esiin myös maasta- ja maahanmuuttoon, kotoutumiseen ja kotouttamiseeen sekä maahanmuuttoasenteisiin ja kulttuurien kohtaamiseen liittyvät teemat.

Ismo Söderling on johtanut kahta suurta muuttoliikkeeseen liittyvää tutkimushanketta (Monikko ja Femage) ja tehnyt ansiokkaasti kansainvälistä yhteistyötä mm. EU-rahoitteisissa hankkeissa. Hänellä on ollut keskeinen rooli uuden suomalaisen tutkijasukupolven kasvattamisessa tutkijakouluissa ja opinnäytetöiden ohjaajana erityisesti sosiaalipolitiikan oppiaineessa. Esimies- ja johtotason tehtäviensä kautta hän on pystynyt vaikuttamaan tutkimusresurssien suuntaamiseen niin, että päätöksentekijät ja laajemminkin nk. suuri yleisö Suomessa ovat päässeet hyödyntämään maahanmuutolle ja etnisille suhteille merkityksellistä tutkimusta. Siirtolaisuusinstituutin johtajana hän on onnistunut lisäämään instituutin näkyvyyttä.

Ismo Söderlingin asiantuntijaääni on ollut erittäin tärkeä suomalaisessa muuttoliike- ja etnisyyskeskustelussa. Hän on osallistunut keskusteluun aktiivisesti ja rohkeasti pelkäämättä leimautumista tuoden näkemystenvaihtoon tutkimukseen perustuvia, monipuolisia näkökulmia. Hän on osaltaan vienyt keskustelua rakentavaan ja maltilliseen suuntaan. Ismo Söderlingin taustasta: Siirtolaisuusinstituutin johtaja, dosentti. Toiminut yliopisto-opettajana (lehtorina), apulaisprofessorin sijaisena ja tutkimuslaitosten johtajana (14 vuotta Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen johtajana; vuodesta 2010 lähtien Siirtolaisuusinstituutin johtajana). Julkaissut yli 100 artikkelia, 30 kirjaa (osa kirjan toimittajana) sekä tutkimus- ja selvitysraportteja eri alueilta ja eri foorumeilla.

ETMU-tunnustuspalkinto on myönnetty vuodesta 2004 lähtien. Aikaisemmat palkinnonsaajat ovat olleet akateemikko Erik Allardt (2004), professori Marja-Liisa Swantz (2005), professori Karmela Liebkind (2006), professori (emeritus) Tom Sandlund (2007), kanslianeuvos Risto Laakkonen (2008), professori (emerita) Rauni Räsänen (2009), kansanedustaja Pekka Haavisto (2010) ja dosentti Magdalena Jaakkola(2011).